Thông tin light novel

The World of Otome Games is Tough For Mobs

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

24/09/2020

The World of Otome Games is Tough For Mobs

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Nội dung truyện cụ thể như nào có thể tìm đọc trên hako, đã có nhóm dịch khác làm rồi. Mình sẽ chỉ dịch ngoại truyện về Marie, gồm một phần nằm ở vol 3 và còn lại ở vol 4. Câu chuyện có thể sẽ tiếp diễn trong vol 5.