Thông tin light novel

The World of Otome Games is Tough For Mobs

The World of Otome Games is Tough For Mobs

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Truyện cụ thể nào có thể tìm đọc trên hako, nhóm dịch khác đã làm rồi.Mình sẽ chỉ dịch những truyện khác về Mary, bao gồm một phần của quyển 3 và một phần khác của quyển 4.Câu chuyện có thể tiếp tục ở Tập 5.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel