Thông tin light novel

Thiên hạ xuyên không, trừ tôi - Everyone Else is a Returnee

Thiên hạ xuyên không, trừ tôi - Everyone Else is a Returnee

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

24/01/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Mọi người đều là người trở về, bị bỏ rơi trong chuyến đi thực tế đầu tiên, bị bỏ rơi trong trại cấp hai, bị bỏ rơi trong chuyến đi cấp ba, cuối cùng tôi đã trở thành sinh viên đại học.nhưng?gì?Yu IlHan (Yu IlHan) -Truyền thuyết bảo vệ trái đất một mình trong khi mọi người đang chơi ở thế giới khác Đồng Nai (Đồng Nai!) Bắt đầu sau khi con người trở mặt với gia tộc Dai.Là một người trở về

Danh sách chương