Thông tin light novel

Thiên hạ xuyên không, trừ tôi - Everyone Else is a Returnee

Thiên hạ xuyên không, trừ tôi - Everyone Else is a Returnee

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

11/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Những người khác là lợi nhuận du lịch dã ngoại nhỏ.Bị bỏ rơi trong tầng lớp trung lưu.Từ bỏ du lịch cao.Tôi đã trở thành sinh viên đại học.nhưng?gì?Tôi sẽ tiếp tục được từ bỏ bởi tất cả mọi người.Yu Ilhan – bảo vệ trái đất một mình, và mọi người đều vui vẻ ở những thế giới khác.Sau khi con người quay lại, một huyền thoại bắt đầu, đối mặt với những biến động lớn!Tên khác: 나빼고다 Người khác trở về

Danh sách chương

Bình luận light novel