Thông tin light novel

Tôi sẽ Biến Mất trong Lặng Lẽ

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Tôi được chuyển sinh vào một gia đình Công Tước có nhiệm vụ bảo vệ đất nước trên vai.  Tôi, người có khả năng thấu thị, đã nhìn thấy một tương lai rời rạc.  Vì vậy, tôi biết rằng tôi không có năng lực chiến đấu mà Đó là em trai của tôi, và vì vậy, điều này sẽ tạo ra một cuộc chiến không cần thiết để giành người kế vị…
 “Nếu mình không có nó thì không thể tránh khỏi.” Trước khi bất kỳ xung đột không cần thiết nào phát sinh, tôi đã nghĩ rằng sẽ chạy khỏi nhà, thế nhưng…

Các chương mới nhất