Thông tin light novel

Tổng hợp

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Thể loại:

Light Novel, Web Novel

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

12/10/2020

Tổng hợp

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Mình định dịch mấy bộ thể loại one shot, à mà nó ngắn thôi nên để hết vào đây.

Các chương mới nhất