Thông tin light novel

(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!

(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

03/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Đó vẫn là một câu chuyện khác về sự tái sinh của thế giới.Lý do lần này là để cứu bạn và làm tổn thương bộ não của bạn khỏi chiếc bình của Chúa.Để lựa chọn giữa biến mất hay tái sinh, câu trả lời là tái sinh, yêu cầu duy nhất là giữ lại ký ức.Ngay cả khi đó, Chúa cũng được đánh bóng một cách nhiệt tình.
Tái sinh ở một thế giới khác?-Tất nhiên là có ma thuật – khi vòng tròn ma thuật được tìm thấy, nó thực sự là các ký tự [Trung Quốc].Anh chính của DATA nhà ta từ nhỏ đã vào hậu cung rồi, nói đến phụ nữ thì khuôn mặt rất đáng yêu … nhưng cũng đủ rồi.

Bình luận light novel