Thông tin light novel

Utsuro no Hako to Zero no Maria

Tác giả:

,

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

11/10/2020

Utsuro no Hako to Zero no Maria

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Project dịch 2 vol cuối của HakoMari. Năm vol đầu do bạn Solarius dịch. Do một số vấn đề pháp lý, 2 project sẽ không được nhập chung

Các chương mới nhất