Thông tin light novel

Vì không muốn làm một Nữ phản diện, tôi sẽ cố gắng trở thành một Cô gái Hoàn hảo dành cho Hoàng tử!

Vì không muốn làm một Nữ phản diện, tôi sẽ cố gắng trở thành một Cô gái Hoàn hảo dành cho Hoàng tử!

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

* Nếu anh rể tương lai gọi tôi là “đả nữ”?* Nếu bạn biết rằng một tương lai đen tối đang chờ bạn ở phía trước, bạn sẽ làm gì?* Các bạn sẽ làm gì để cùng nhau chung tay nâng bước hoàng tử trên chiếc phao?Vâng, sau đây là những câu chuyện về hành trình ngọt như nước mía liz beltran, cố gắng giúp cô tránh xa khu vực quầy nữ: 3

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel