Vô đối trong VRMMO với sức mạnh đồng tiền

QUYỂN 5 - Minh họaBạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.